Pomiń dostępne kursy

Dostępne kursy

Kurs przeznaczony jest dla studentów I semestru kierunku IOŹE i Transport.

Kurs przeznaczony jest dla studentów II semestru kierunku IOŹE i Transport.


Kurs przeznaczony jest dla studentów IOŹE semestr III.


Kurs dla studentów Elektrotechniki, Teleinformatyki  oraz Informatyki stosowanej.

Z uwagi na to, że Informatyka i Teleinformatyka ma mniej godzin nie wszystkie tematy dotyczą tego kierunku. W szczególności tylko dla Elektrotechniki przewidziane są Przedziały ufności i Testy parametryczne.

To jest próbny kurs do testowania Platformy Moodle.

Początek testu: czwartek 12 stycznia 2017 o godzinie 21:00.

Kurs z quizem z kombinatoryki.

Kurs zawiera zadania przygotowujące do zaliczenia ze statystyki dla studentów I roku Elektrotechniki II stopnia. 

Kurs dla studentów UTP....

Zadania dla studentów Zootechniki uczęszczających na lektorat języka angielskiego.

Lekcja i test - przeznaczone dla studentów I roku UTP w Bydgoszczy