Skip available courses

Available courses

Kurs przeznaczony jest dla studentów I semestru.

Kurs przeznaczony jest dla studentów II semestru.


Kurs przeznaczony jest dla studentów III semestru.


Kurs dla studentów Elektrotechniki, Teleinformatyki, Elektroniki i telekomunikacji  oraz Informatyki stosowanej.

To jest próbny kurs do testowania Platformy Moodle.

Początek testu: czwartek 12 stycznia 2017 o godzinie 21:00.

Wejściówki dla studentów drugiego semestru Informatyki Stosowanej

Kurs przeznaczony jest dla studentów I roku Elektrotechniki niestacjonarnej. Zawiera quizy, które studenci rozwiązują w ramach wejściówek na zajęcia. Zaliczenie wejściówek jest podstawą do zaliczenia przedmiotu.  

Kurs przeznaczony jest dla studentów I roku Teleinformatyki. Zawiera quizy, które studenci rozwiązują w ramach wejściówek na zajęcia. Zaliczenie wejściówek jest podstawą do zaliczenia przedmiotu.  

Kurs przeznaczony jest dla studentów I roku Elektroniki i telekomunikacji. Zawiera quizy, które studenci rozwiązują w ramach wejściówek na zajęcia. Zaliczenie wejściówek jest podstawą do zaliczenia przedmiotu.  

Kurs przeznaczony jest dla studentów I roku Elektrotechniki. Zawiera quizy, które studenci rozwiązują w ramach wejściówek na zajęcia. Zaliczenie wejściówek jest podstawą do zaliczenia przedmiotu.  

Kurs przeznaczony jest dla studentów I roku Energetyki. Zawiera quizy, które studenci rozwiązują w ramach wejściówek na zajęcia. Zaliczenie wejściówek jest podstawą do zaliczenia przedmiotu.  

Kurs dla studentów UTP....

Zadania dla studentów Zootechniki uczęszczających na lektorat języka angielskiego.

Lekcja i test - przeznaczone dla studentów I roku UTP w Bydgoszczy