Skip available courses

Available courses

Kurs przeznaczony jest dla studentów I semestru.

Kurs przeznaczony jest dla studentów II semestru.


Kurs przeznaczony jest dla studentów III semestru.


Kurs dla studentów Elektrotechniki, Teleinformatyki, Elektroniki i telekomunikacji  oraz Informatyki stosowanej.

To jest próbny kurs do testowania Platformy Moodle.

Wejściówki dla studentów drugiego semestru Informatyki Stosowanej

Kurs zawiera zestawy powtórzeniowe i kolokwia z matematyki dla studentów I roku Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii stworzony w ramach zdalnego nauczania spowodowanego epidemią koronawirusa w Polsce w 2020r.

Kurs zawiera zestawy powtórzeniowe i kolokwia z matematyki dla studentów I roku Mechatroniki stworzone w ramach zdalnego nauczania spowodowanego epidemią koronawirusa w Polsce w 2020r.

Kurs zawiera zadania przygotowujące do zaliczenia z Matematyki dla studentów I roku niestacjonarnej Elektrotechniki II stopnia oraz quiz zaliczający przedmiot.

Kurs przeznaczony dla studentów II semestru niestacjonarnej Elektroniki i Telekomunikacji

Kurs przeznaczony dla studentów II semestru Elektroniki i Telekomunikacji

Kurs przeznaczony dla studentów II semestru Teleinformatyki

Platforma wspomagająca zdalne ćwiczenia z matematyki na I roku Transportu w semestrze letnim 2020.

Platforma wspomagająca zdalne ćwiczenia z matematyki na I roku Budownictwa w semestrze letnim 2020.

Początek testu: czwartek 12 stycznia 2017 o godzinie 21:00.

Kurs dla studentów UTP....

W tym miejscu znajdą Państwo pytania na zaliczenie laboratorium fizyki w semestrze II roku akademickiego 2019/2020.

Proszę odnaleźć swój kierunek.

Zadania na ćwiczenia audytoryjne z fizyki dla kierunku Technologie Chemiczne.

Zadania dla kierunku Informatyka Stosowana - niestacjonarne.

Egzamin z Współczesnych problemów chemii nieorganicznej

Zaliczenie przedmiotu Chemia analityczna

Prezentacja przeznaczona dla studentów   Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej UTP w Bydgoszczy

Prezentacja przeznaczona dla studentów  WRiB oraz WHiBZ UTP w Bydgoszczy

Prezentacja przeznaczona dla studentów  Wydziału Zarządzania UTP w Bydgoszczy

Prezentacja przeznaczona dla studentów WBAiIŚ, WIM oraz WTIiE UTP w Bydgoszczy

Lekcja i test - przeznaczone dla studentów I roku UTP w Bydgoszczy

Zadania dla studentów Zootechniki uczęszczających na lektorat języka angielskiego.

Test końcowy dla II semestru FIR