Skip available courses

Available courses

Kurs dla studentów Elektrotechniki oraz Informatyki stosowanej.

Z uwagi na to, że Informatyka ma mniej godzin nie wszystkie tematy dotyczą tego kierunku. W szczególności tylko dla Elektrotechniki przewidziane są Przedziały ufności i Testy parametryczne.

Kurs przeznaczony jest dla studentów Elektrotechniki II stopień.


Kurs przeznaczony jest dla studentów I semestru kierunku Transport na Wydziale Inżynierii Mechanicznej.

Kurs przeznaczony jest dla studentów II semestru kierunku Transport na Wydziale Inżynierii Mechanicznej.


To jest próbny kurs do testowania Platformy Moodle.

Zadania dla studentów Zootechniki uczęszczających na lektorat języka angielskiego.

Kurs przeznaczony dla studentów I roku Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

Lekcja i test - przeznaczone dla studentów I roku UTP w Bydgoszczy